7.11.05

Els deu erros més freqüents als Weblogs

Segons J. Nielsen hi ha tota una sèrie d'errors que es cometen als weblogs.... potser no hi estem del tot d'acord, Sr. Nielsen....