21.9.06

Article sobre la Bibliogsfera

Avui ha aparegut al Bibcat un excel·lent article de Mariela B. Ferrada sobre la Bibliogsfera i la seva situació actual. En l'article (es pot consultar en fomat pdf des d' E-prints) es dona una bona quantitat d'enllaços a blogs que versen sobre aquesta temàtica.
Aquest article pot ser un bon punt de partida per conèixer aquest món tan singular!