11.1.07

Reculls sobre literatura infantil i juvenil

Després d'unes merescudes vacances.... tornem a ser aquí.
Durant aquestes últimes setmanes s'han publicat en diversos suplements de diaris reculls de llibres que treballen des d'un punt de vista tècnic o teòric la literatura infantil i juvenil (LIJ) intentant definir-la, diferenciar-la o no de la LITERATURA, opinant sobre quins són els millors autors o llibres, discutint sobre si la LIJ actual té prou qualitat o nivell per ser inclosa en aquests tractas...
D'entre tot el publicat considero convenient destacar-ne els següents:
- González, Luis Daniel. Bienvenidos a la fiesta. Diccionario-guia de autores y obras de literatura infantil y juvenil. Publicat per Cie-Dossat)
- Molist, Pep. Los libros tranquilos. El curso de la vida a través de la literatura infantil. Anaya.
- Pagès Jordà, Vicenç. De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de literatura juvenil. Proa.