11.11.08

Don’t worry, be happy, biblioteques escolars!

Fa uns dies que circula per llistes de distribució una notícia informant de la nova política de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid on a partir del 2009 les biblioteques seran gestionades per professors que rebran una formació específica en biblioteconomia i documentació a més d’un plus en el seu sou per la gestió de la biblioteca.

Una manera força barata de solucionar el tema de les biblioteques escolars: les obrim, donem una propina a les persones que ho portin i ho presentem com: “Tots els centres educatius de la Comunidad de Madrid disposen de biblioteca escolar”, política!

Els hi faig una proposta: facin un curset de primers auxilis a tot el professorat i creïn un servei mèdic al centre per quan algun dels alumnes es facin mal o no es trobin bé puguin anar a consultar al “metge”.

Però encara es pot humiliar més a un col·lectiu, el nostre els bibliotecaris, ja que aquest plus serà igual que els que reben les persones que, molt dignament, vigilen els alumnes al menjador. Evidentment, seguint la mateixa línia de pensament (?) creuen que una biblioteca escolar és un espai en el que s’obre un espai on tenir recollits els nens una estona perquè facin els deures... quina vergonya!

Per quin motiu els polítics són tan reticents a contractar personal qualificat per a desenvolupar un projecte? L’escola no ha de ser un punt de trobada de diferents perfils professionals? Els diferents punts de vista no són els que enriqueixen el funcionament d’aquests centres?

Una biblioteca escolar és (o pot arribar a ser quan se li donen els recursos humans i materials necessaris) un espai vital per a la vida d’un centre: punt de trobada, d’estudi, de treball individual i col·lectiu, d’autoformació, de reflexió, de debat, de descoberta...

Demanem que els nostres alumnes siguin capaços de dominar les TIC, de gestionar una quantitat immensa d’informació, que seleccionin, que sintetitzin... i no els hi oferim l’eina clau per poder desenvolupar aquestes competències? Perquè, no oblidem, una de les competències que marca la LOE que tots els alumnes han d’assolir durant l’etapa educativa és la competència en el tractament de la informació i competència digital (ALFIN + TIC).

Per què no llegeixen els estudis sobre la influència de la biblioteca escolar en el rendiment dels alumnes de països com Canadà, Austràlia o EE.UU? en aquests estudis es demostra, a través d’una comparació entre centres que disposen o no de biblioteques escolars, que els resultats acadèmics d’aquells alumnes que comptaven amb biblioteca al seu centre eren millors que aquells que no en tenien...

Si són resultats els que necessiten, demostrar quantitativament la necessitat de l’existència d’aquests espai per poder acreditar la seva “creació”, reconstrucció o adaptació a les noves necessitats els poden trobar en qualsevol moment. Ara bé, crec que no sempre ens hem de moure sota aquestes pautes ja que molts dels inputs i outputs que genera un equipament d’aquestes característiques són intangibles, conceptes difícilment quantificables però amb una influència directa en les persones, perquè no ens oblidem que a les escoles treballem amb persones.