10.12.08

Més sobre llibreries, llibres electrònics i biblioteques

Més sobre llibreries, llibres electrònics i biblioteques

Fa dies la premsa es feia ressò d’un debat que es va produir a l’Ateneu de Barcelona al voltant de la figura del llibre, les llibreries i el llibre digital.

En aquesta trobada un dels temes principals de discussió era la viabilitat de les llibreries en aquest nou futur on l’allargada (i virtual) ombra del llibre digital planeja per sobre del cap de tots.

El llibre digital, com a producte, crec que s’orientarà cap a la lectura acadèmica, entenent aquesta com la lectura de bibliografies temàtiques dins del món educatiu i que formen part dels temaris d’assignatures essent llibres de consulta de l’estil de manuals, llibres tècnics els que tindran més demanda que no pas aquells que abasten la lectura com activitat de lleure com poden ser novel•les, còmics i materials similars. Potser estic equivocat però el plaer de seure al sofà amb un llibre i passar, fullejar, olorar, tocar... un llibre no es pot substituir per cap gadget que ho pretengui substituir.

Crec que totes les llibreries que ofereixen un servei acurat, que orienten el lector, que no són només un espai d’exposició de llibre sinó que donen un plus de qualitat tenen el futur garantit.

El llibre no és un producte qualsevol com tampoc ho són, o no ho haurien de ser, els espais on els podem trobar. Totes aquelles llibreries que tenen una vocació de servei que va més enllà de l’atenció al client tenen un factor extra que fa que els clients repeteixin la visita.

La selecció del fons, la seva disposició, l’ambient són aspectes que converteixen les llibreries en un espai de passejada pel lector que busca, i d’altres vegades, és trobat pel llibre en una recerca que, en determinats moments, no saben del cert qui l’ha iniciat: el lector o el llibre?

Antonio Ramírez, director de la llibreria La Central, diu molt encertadament que “sobreviuran [les llibreries] que facin de la compra del llibre un plaer [...] posant-se al costat del lector, intentant veure el llibre amb els ulls d’aquest”.