29.4.09

Les TIC a l'educació

Tots els que estem relacionats d'una manera o una altra en el món de l'educació (pares, mestres...) tenim una missió molt important: formar persones.

Des del món de la biblioteconomia ja fa temps que es veu la necessitat de conèixer i aplicar les TIC dins de les nostres realitats.

La biblioteca escolar no és una excepció i des de moltes ja fa temps que es treballa amb aquest concepte.

En aquest vídeo es fa una reflexió de per què hem d'adaptar-nos a aquest canvi (si es que encara no ho hem fet!!!)