28.5.09

PDF Search Engine

En aquest blog també ens interessem per les TIC i la seva aplicació dins l'àmbit educatiu. I és per això que volem presentar-vos aquest recurs.

Moltes vegades busquem tutorials, manuals, llibres... sobre un tema determinat i el que necessitem és un pdf.Amb aquest recurs, PDF Search Engine, podrem fer una cerca sobre materials exclusivament en aquest format. El cercador permet fer un visualització en format flash del recurs per poder veure si allò que necessitem per, posteriorment, iniciar la descàrrega. Entre moltes opcions, PDF Search Engine, permet la cerca de e-books.