5.12.09

Escoles del segle XIX per alumnes del segle XXI

El debat envers el nou paradigma educatiu i la integració de les TIC al currículum està generant un fort debat. No hem de perdre de vista que les TIC per si mateixes no són la solució dels problemes actuals sinó una eina que cal integrar dins del nostre món i que no sigui una finalitat en si mateixa. Han de ser transparents.

Una mostra de l'ús que l'alumnat fa de les TIC el teniu en aquest vídeo que és molt representatiu del canvi de paradigma que vivim: