27.2.10

"Amb gust de llibres" ràdio des de la biblioteca escolar

Des del mes de setembre la biblioteca del Col·legi Sant Andreu de Badalona va engegar una activitat amb un grup d'alumnes de 5è i 6è primària que consistia en aprofitar "l'emisora" de ràdio de que disposa el centre per crear un petit programa en el que es parlés de llibres i literatura.

De l'"Amb gust de llibres" s'han editat 3 programes que estan disponibles des de la web del centre. A mesura que va passant el curs el programa creix i en futures edicions ampliarà les seves seccions i continguts.

Escoltar els programes.