3.10.10

Teresa Duran: el plaer de llegir!

No us descobriré cap novetat, constataré un fet: l'excels treball de la Teresa Duran.

Com que no us puc afegir res de nou, simplement us deixo l'enllaç a un dels seus grans articles:


I a una entrevista que li fan a Think 1 respecte a la importància de la família en l'adquisició de l'hàbit lector.


Ara... a gaudir!