23.2.12

Aprendre a llegir

La lectura, i supuso que tots estarem d'acord en això, és un dels processos fonamentals d'aprenentatge i que intervés en tototes les àrees de l'ensenyament i l'aprenentatge. Una bona capacitat i competència lectora és un aspecte important i amb molt influència sobre l'evolució en l'aprenetatge d'una persona.

Val a dir que la competència lectora engloba els processos de comprensió. Si és important llegir correctamnet, evidentment, és igual o més important comprendre correctament els textos.

Les biblioteques escolars han de prendre part en aquests processos i participar en la millora o adquisició d'aquesta competència. Les vies i la varietat de formes amb que ho pot fer és tan àmplia com ho sigui la nostra imaginació.

El fet de presentar la lectura i els llibres com un premi, recompensa... "vendre'l" de manera atractiva... tindrà una influència decisiva.

En aquest vídeo del programa de TV3 Quequicom nes donen unes postes de quin és el procés d'adquisició de la lectura.