2.6.13

La lectura en un centre educatiu

En aquesta publicació de la Generalitat de Catalunya se'ns presenten diversos temes en els que, la biblioteca escolar, pot tenir un paper molt important com a ens dinamitzador de l'activitat lectora en els centres educatius.

La biblioteca escolar hauria de ser un dels fonaments importants en la construcció i desenvolupament del Pla Lector de Centre (PLEC) i es fan algunes propostes interessants com la de fixar la col·laboració que ha d'existir entre la biblioteca públic i l'escolar, proveïr de fons i equipaments a les biblioteques dels centres...

Un molt bon recurs que podeu descarregar!