22.5.05

Biblioteca Nacional de Maestros - Bibliotecas Escolares

Des d'aquest interessantíssim portal podem accedir a una gran secció destinada a les biblioteques escolars en la que trobarem de tot: recursos electrònics, llistes de distribució, gran quantitat de material bibliogràfic...
És molt interessant l'apartat de recursos electrònics en el que podem trobar articles sobre al gestió, la formació d'usuaris... així com webs que tracten aquests temes.
Un altre espai recomanat és el de publicacions en el que trobarem tota una sèrie d'articles relacionats amb el món de la biblioteca i la lectura.