24.6.05

Google Print

Versió Beta de Google Print per a la recuperació de llibres a text complet per contingut. En el quadre de cerca s'introdueix el terme i dóna com a resultat tots aquells llibres que estan relacionats amb el terme emprat en la cerca.
Aquest recurs disposa d'u fons molt important de materials i es poden recuperar molt fàcilment ja que la mecànica de funcionament és identica a la del cercador.
Es defineixen de la següent manera:
"Google's mission is to organize the world's information, but much of that information isn't yet online. Google Print aims to get it there by putting book content where you can find it most easily – right in your Google search results." [+ informació]