19.6.05

Validator del W3C

Aquesta eina del W3C serveix per comprovar que el codi de la web s'adapta a les directrius que marca el W3C.