9.5.07

Animació o Invitació a la lectura?

L'altra dia vaig assistir a un taller de Jaume Centelles sobre lectura, literatura i pedagogia. Com sempre, l'exposició va ser excel·lent en tots els aspectes: temes, recursos oferts, idees... i va posar sobre la taula un aspecte que em sembla molt interessant: els programes que des de les escoles i les biblioteques es creen per fomentar la lectura com els hi hem de dir: programes d'invitació o d'animació a la lectura?
Segons el Termcat:
Animar: Encoratjar un esportista o un equip perquè guanyi una competició
Invitació: Convocatòria per mitjà de la qual es convida algú a assistir a un acte o esdeveniment.
Ell proposava invitació perqué això suposa el compartir la lectura, acompanyar i/o guiar, mentre que l'animació és un concepte una mica més llunyà o distant, sense implicació.
Jo crec que ambdós concpetes són vàlids i que busquen o pretenen un mateix fi: submergir en la lectura. Potser si que invitació sona a implicació però per altra banda, animació implica a cridar a participar, a motivar i donar a conèixer.
Un petit gran dilema, no?

2 comentaris:

bibliogirl ha dit...

A mi, personalment, m'agrada més la paraula "animació".
Invitació ho veig més com si fos un club, no ho sé. En canvi animar penso que engloba tot, no nomès la invitació sinó tot un seguit d'altres activitats.

Albert ha dit...

Potser sí, sembla que animació porta implicit l'entusiasme i les ganes de transmetre...