28.2.08

Lectures obligatòries?

Alguna vegada ja he fet algun comentari sobre l’adequació i la necessitat de les lectures obligatòries. Al marge d’aquest debat, voldria aprofundir, donat que les lectures obligatòries són, i sembla que seran, presents durant molt de temps, voldria reflexionar respecte a la idoneïtat de moltes d’aquestes lectures.

Angeles Caso publica un interessant article “Engancharse a los libros” al Magazine de La Vanguardia (28.01.08) sobre aquest tema i reflexiona al voltant d’aquest tema i planteja una interessant qüestió: són adients les lectures obligatòries actuals per als joves? Són capaços de treure’n profit o més aviat aixequen murs envers la lectura?

Crec que el simple fet “d’obligar” a llegir, sense donar la més mínima opció de tria ja és un problema, a aquest fet li hem d’afegir el tipus de lectura que es selecciona. És molt difícil als 14, 15 o 16 anys comprendre obres com La Celestina, El Quijote o La vida es sueño, i encara més que aquestes facin despertar en els joves el gust per la lectura. Crec que no fan cap mena de favor.

També podem plantejar aquesta qüestió des d’un altre plantejament: per què els joves no arriben amb prou nivell per poder treballar aquest tipus de lectura? Pensant que aquest tipus de lectura es fa a 4t de la ESO o Batxillerat (16 – 18 anys), no es treballa prou bé a les etapes anteriors? El nivell amb el que haurien d’arribar a aquests cursos els hauria de permetre fer una bona lectura d’aquest tipus de lectura?

Crec que el problema no es tracta tant de si la lectura és comença abans o més tard, tot i que és de petits quan millor es poden adquirir aquests hàbits i, menys esforç li suposarà i més podrà gaudir ja que no li serà una tasca imposada sinó un fet natural, sinó que gran part del problema rau en la selecció i el fet de donar llibertat per a poder triar.

Una opinió.