6.7.09

Com crear línies de temps

Les TIC són un aspecte important de treball en aquest blog. La web 2.0 és una revolució ja confirmada i acceptada per tothom i proliferen centenars, per no dir milers, d'eines i aplicacions per aquesta nova web.

Un exemple són aquestes dues aplicacions que permeten la creació d'eixos cronològics de manera ràpida i eficaç.

Un d'ells, Timerime, ens permet crear un eix cronològic interactiu on poder afegir imatges, enllaços... i a més genera un codi embed (dona l'opció de crear diferents formats) per poder incloure al web.
Una altra eina molt similar és Dipity. Un altra gadget per generar línies de temps que també dona l'opció de crear embed modificant-lo i adaptant-lo a les nostres necessitats (es pot redimensionar, triar colors, amplades...). També permet incloure enllaços a vídeos.