1.9.10

Educació i TIC

Encetem un nou curs i, una vegada més i com ja és habitual en aquest blog, dirigim la nostra mirada cap a les TIC i la seva aplicació a l'escola. Aquest nou curs és especialment important ja que l'arribada dels PC a les aules suposarà un canvi substancial en la manera d'entendre l'escola. Deixarem l'escola del segle XX per endisar-nos de ple en l'escola 2.0.

La biblioteca, com a part important de l'escola, ha de ser un dels referents en aquest procés de canvi i adaptar la seva estructura a la realitat social que l'envolta. En aquest tema els bibliotecaris som uns experts, modèstia apart!

M'han fet arribar aquestra presentació del ministre de cultura, el Sr. Gabilondo, on exposa els motius o les raons que han d'impulsar aquest canvi. Un discurs molt interessant amb algunes reflexions interessants.