12.9.10

Lectura Lab

La FGSR té engegada des de fa un temps una iniciativa que pretén ser un laboratori de bones pràctiques relacionat amb la LIJ i les biblioteques, el Lectura Lab.En aquest espai trobareu enllaços a materials i recursos generats per la pròpia Fundación i que són d'alta interès. Un recurs més!

Aprofitem també per recomanar-vos la secció de Recursos Digitales que ofereix la pròpia Fundación amb una extensa selecció de materials com ara bibliografies, estudis, directoris, anàlisis estadístiques... Una bona eina que cal tenir a ma!