27.7.12

Treball lector

En aquest recurs es donen pautes per reforçar el treball de lectura i comprensió. Es fa especial incidència en la millora de la velocitat lectora... propostes interessants!