8.11.12

Bibliotecaris escolars i tecnologia

La biblioteca escolar és un suport fonamental en els processos d'ensenyament-aprenentatge de l'alumne recolçant aquestes activitats oferint el material necessari per assolir els objectius didàctics establerts. La irrupció de les TIC a l'escola ha afectat de manera directa la manera de concebre la biblioteca i d'accedir a la col·lecció.

Les biblioteques escolars que estan equipades amb material tecnologia veuen com se'ls hi obre una nova via d'enriquir i fer créixer la seva col·lecció. La possibilitat d'accedir a infinitat de recursos digital i la seva gestió obliga al bibliotecari a formar-se en matèria digital per tal de fer-ne un ús adequat i poder explotar-los al màxim.

En els darrers anys s'han anat ampliant els serveis i materials disponibles i ha provocat un augment important en l'oferta de recursos. Una mostra:


Font: The Digital Shift.

Aquest nou recurs esta generant un nou perfil de bibliotecari escolar que està molt avesat a gestionar tots aquests recursos obrint el ventall de possibilitats i opcions de funcions de la biblioteca.


Estem davant d'una evolució de les funcions del bibliotecari escolar, davant d'un nou escenari, de noves possibilitats.

Consultar article: