5.12.04

Per què han d'existir les biblioteques escolars?

Darrerament són molts els articles i comentaris que apareixen en els diferents mitjans de comunicació que tracten el tema de la importància de la lectura i la creació d’hàbits lectors, sobretot entre el públic més jove, un dels sectors de població que, segons les estadístiques, menys llegeix.

Un estudi realitzat per la Federación del Gremio de Editores indica que la freqüència de lectura a l’Estat espanyol va baixant cada any i ja són un 47.2% les persones que no llegeixen mai o gairebé mai perquè no els hi agrada llegir o prefereixen fer una altra cosa en el seu temps de lleure. En el públic jove, aquesta tendència a la baixa està clarament marcada en tant que un 65.1% dels joves d’entre 14 i 24 anys no llegeixen per les mateixes raons que s’han esmentat anteriorment. D’altra banda, un important percentatge dels joves que llegeixen durant el seu temps lliure, un 21.3%, ho fan únicament per motius relacionats amb els estudis. S’observa que la tendència de l’hàbit lector en aquest públic és a la baixa i s’està accentuant en els darrers anys en els que s’ha passat d’un 72.9% en 2001 a un 69.9% en 2003 de joves lectors i d’un 81.3% a un 73.4% en els nens de 6 a 13 anys.

Des de l’administració s’han engegat diferents campanyes per promoure la lectura. Un exemple d’aquestes iniciatives és el Plan de Fomento de la Lectura, impulsat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, on es diu que: "El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento" i afegeix que s’han de "potenciar los instrumentos que faciliten la mejora de los hábitos de lectura, especialmente entre la población infantil y juvenil, considerando la lectura como una herramienta básica del aprendizaje".
També són freqüents, des de fan un temps, els spots publicitaris als mitjans de comunicació amb l’objectiu de promocionar i apropar els joves a la lectura. Tots som conscients de la importància de la lectura però no s’acaba de donar el pas definitiu que permeti aconseguir-ho.
És per això que, tot i que aquest interès per part de les administracions és molt lloable, abans s’haurien de crear i promocionar degudament les eines que poden ajudar a aconseguir a donar el salt que es demana en favor de la lectura i s’haurien de trobar mitjans que facilitessin al màxim aquest contacte, sobretot en els adolescents que "necessiten una atenció especial ja que molts abandonen la lectura voluntària en aquesta etapa de la vida. Els bibliotecaris i altres persones que coneixen el creixement psicològic i emocional dels adolescents els haurien d’introduir a la lectura amb una àmplia sèrie de llibres, compatibles amb els seus interessos canviants". Una bona manera per fer-ho seria a través de les biblioteques escolars.