18.12.04

Pla de biblioteques escolars de la Generalitat

El dia 8 de desembre sortia publicat al diari Avui que la Generaliat està enllestint un programa de biblioteques escolars... a veure que serà, esperem que d'una vegada es faci una actuació en condicions i que d'una vegada es regulartizi la situació d'aquestes biblioteques, perquè s'està parlant molt de la importància de la lectura, del fet de llegir i crear hàbits lectors però no es dona als alumnes la possibilitat d'accedir-hi. No esteme començant la casa per la teulada? Què millor que la bilbioteca de l'escola per iniciar aquest hàbit? Què millor que una biblioteca ben dotada, amb personal qualificat i a jornada completa per poder extreure el màxim rendiment? Com els hi hem de fer entendre als polítics?.