8.9.09

Escola 2.0?

La notícia més comentada els darrers dies és l'assignació de portàtils als alumnes de primària i secundària. Amb grans titulars s'anunciava la gran iniciativa de "modernitzar" l'educació i revolucionar l'ensenyament. Un exemple: Arranca la digitalización en las aula" El País."Els últims mesos he publicat uns quants posts que tots junts serien una petita reflexió del que representa aquest canvi tant a nivell docent, metodològic o tècnic.

En el transcurs d'aquest curs els alumnes d'ESO i Cicle Superior de primària disposaran d'un portàtil per seguir les classes. Personalment, la situació em planteja tota una sèrie d'interrogant, com a part implicada en aquest tema, tant des del punt de vista més teòric com del més pràctic.

Des de la vessant teòrica considero que un canvi d'aquesta importància requereix d'una anàlisi profunda i no de la improvisació que vivim. Ha d'haver-hi un material de qualitat que s'adapti a les noves circumstàncies i que aprofitin al màxim les possibilitats que les TIC ens ofereixen en aquest àmbit. No ens podem quedar en un simple PDF del llibre de text! i que ens limitem a passar pantalles. Els materials han d'animar a l'alumne a investigar a generar el seu propi coneixement.

Potser el fet de seguir llibres de text no és la única solució. Des de fa uns quants anys iniciatives com Moodle estan fent grans avenços en aquesta línia construccionista que afavoreix la creació d'aquest coneixement per part del propi alumnat.

El canvi no ha de ser només tecnològic, aprofitant la situació hem de fer una passa més enllà i centrar esforços en un canvi de metodologia. Què canviarà el fet de que cada alumne disposi d'un ordinador si es continuen impartint classes magistrals?

El punt neuràlgic d'aquest canvi són els professors i malgrat que hi ha experiències excel·lents encara existeixen grups de docents que, malgrat no declarar-se obertament contraris a aquest tipus de canvi, en són molt reticents.

Seria convenient fer en un primer moment una formació profunda al professorat sobre quines són les línies bàsiques sobre les que s'ha d'actuar per poder fer més eficient i efectiu aquest canvi ja que són ells la pedra angular al voltant de la qual girarà tot aquest canvi.

Com a reflexió final vull deixar-vos un vídeo que representa, crec que molt encertadament, el que hauria de ser o cap a on hauríem d'anar:

Posts relacionats: