29.12.11

Avaluació de la Biblioteca Escolar

Una perla per a l'avaluació dels projectes de Biblioteques Escolars. El document "Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca" és una excel·lent eina per conèixer quin és l'estat de la biblioteca.

L'avaluació és un dels aspectes claus per aconseguir la construcció de projectes coherents i ferms. Per això aquest document permet una anàlisi exhaustiva o bé parcial de determinats aspectes de la biblioteca.

Una eina imprescindible per a qualsevol biblioteca escolar!