6.12.11

QR a la biblioteca escolar

L'aplicació de la tecnologia a la biblioteques escolars és un factor que aporta una riquesa informativa important tot permetent una major difusió de serveis, recursos, activitats...  i per tant millorar el servei.

En aquest cas la proposta seria l'aplicació de codis QR com a eina mitjà de difusió. Els QR són codis que permeten incoporar un conjunt important d'informació en una imatge. Aquesta es llegeix per mitjà d'un telèfon mòbil amb un programari específic que ens desxifra el contingut.


La meva proposta seria aplicar-ho en tots els documents de difusió que la biblioteca generi per afegir enllaços al lloc web, aportar continguts extra... o bé a la pròpia documentació de gestió de la biblioteca com memòries, plans estratègics... que enllacin a continguts específics com productes generats pel centre.
Els QR són una eina de transmissió i difusió d'informació important que la biblioteca escolar ha d'adaptar a les seves característiques i aprofitar per donar a conèixer la seva activitat.