3.12.11

Nou perfil del bibliotecari escolar


La situació de les biblioteques escolars han canviat molt en poc temps. L’aparició de les TIC han revolucionat i transformat la manera en que accedim a  la informació i que ha afectat directament a les biblioteques.

Les biblioteques escolars han de gestionar un fons però, dins el marc de les seves funcions com a equipament educatiu, també han de gestionar i oferir accés a recursos web, és a dir, gestionar la vessant digital de la biblioteca.

En aquest sentit podem dir que la formació de base del bibliotecari escolar, ja complicada de per si amb el tema de la formació pedagògica, didàctica... se li ha de sumar la formació tencològica.
Penso que un bon gestor de biblioteca escolar ha de ser capaç de dominar i gestionar amb eficiència els recursos tecnològics que té al seu abast per poder treure el màxim rendiment i oferir un nou producte a la seva comunitat educativa. No estem parlant de repositoris, reculls de webs... que ja existeixen i de molta qualitat, sinó productes a mida, específics per un públic i que respongui les seves necessitats informatives i formatives.

És per això que conèixer les dinàmiques de funcionament de les eines 2.0, plataformes d'aprenentage, gestió i adminstració de sites... són essencials en el moment que vivim. És necessari que a més de la gestió tècncia i la dinamització, el bibliotecari domini aquestes noves eines per poder gestionar correctament el nou front que apareix en el treball del bibliotecari escolar: la gestió digital.

És important no centrar-se en les eines i en la tecnologia sinó en les metes i objectius que ens hem marcat com a prioritaris. Serà a partir d'aquests objectius que establirem l'estratègia i seleccionarem les eines més adequades per assolir la nostra meta. Primer triarem el camí i després el vehicle que ens transportarà de la mateixa manera que quan volem fer un viatge primer triem la destinació i posteriorment el mitjà de transport. No sempre és necesari utilitzar les TIC!

Aquest nou entorn és una oportunitat per a la biblioteca. La facilitat i multitud de recursos de que es disposa fa que sigui possible crear una infinitat de productes que puguin donar a conèixer la biblioteca, promocionar el seu ús, oferir nous productes informatius i apropar als usuaris a la biblioteca. Tenim una gran oportunitat que no hem de deixar passar.

Cal doncs un bibliotecari que sigui capaç de gestionar un projecte i també que tingui una formació en la vessant didàctica i acadèmica de les TIC que li permeti crear recursos per assolir les seves metes a partir de les diferents eines que la xarxa posa a la seva disposició.

És necessari parlar d'un bibliotecari 2.0? O simplement d'un bibliotecari que treu el màxim rendiment als recursos que té a la seva disposició?