29.11.05

Una idea molt interessant: Word Wall Web

Aquesta és una idea molt interessant que va proposar Kosmopollis '04. Consisteix en que els visitants de l'edició d'aquest festival anaven deixant petites reflexions, cites cèlebres... en una paret de vidre que va constituir el Word Wall Web...
Més informació sobre el Kosmopolis'05.

23.11.05

Web sobre bibliobusos

Informa Bibliblog sobre l'aparició d'una interessant web sobre bibliobusos de Castella LLeó, la veritat és que la web val la pena. Dóna informació molt actualitzada i informació sobre funcionament i publicacions de gran interès.

7.11.05

Google Print

Ja podeu consultar la versió Beta de Google Print. La secció dedicada a la digitalització de llibres i la seva consulta via web.
Aquest recurs permet la consulta per paraula, títols... Ells es defineixen de la següent manera:


"El objetivo de Google consiste en organizar información proveniente de todo el mundo, pero mucha de esta información todavía no se encuentra en Internet. Google Print pretende llevar a cabo esta acción colocando el contenido de los libros en un lugar en el que pueda encontrarlo con facilidad: justo en sus resultados de búsqueda de Google."

Interessant.

Els deu erros més freqüents als Weblogs

Segons J. Nielsen hi ha tota una sèrie d'errors que es cometen als weblogs.... potser no hi estem del tot d'acord, Sr. Nielsen....

I Salo del Llibre de Barcelona

Barcelona té Saló del Llibre!!!!!
Un gran iniciativa, interessant, variada... a veure com es desenvolupa....