2.1.12

Esporgar: com, quan, per què?

Continuem amb els documents de gestió de la biblioteca escolar. Si anteriorment han estat eines d'anàlisi i avaluació ara és el torn de l'esporgada.

Costa encarar aquesta tasca i cal tenir clars quines són les nostres necessitats i tenir un criteri clar per realitzar aquest procés.

El document "Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut" pot ser una base per poder crear la nostra pròpia política. Ara bé cal ampliar aquest material a altres coneptes com la selecció, la compra, la gestió de donacions...

Un document molt útil!