28.4.10

Gestió de grups de treball amb Flowdoc

Sabeu que en aquest aquest blog ens agrada variar de temes, i un dels grans interessos són tant les TIC com les TAC.

En aquesta ocasió les grans protagonistes són les TIC i la seva aplicació en la gestió d'equips de treball.

Moltes vegades és molt difícil coincidir per fer reunions o fer el seguiment d'un grup o equip de treball. Aquí trobem flowdoc, una eina on line que permet un fàcil seguiment i una comunicació directa i fluïda entre els membres dels diferents grups.

Seria una combinació de Google Wave i Ning (que en breu deixarà de ser gratuït).

Una opció més.

25.4.10

Il·lustradors: Judit Frigola

Faig un petit flaixback i torno al cap de setmana pre- Sant Jordi, concretament a la fira Món Llibre.

Després d'un primer contacte amb totes les activitats vaig poder visitar l'exposició l´Espai dels Joves Il.lustradors de la Llotja i conèixer l'obra de Judit Frigola.

Una obra fresca, divertida, sorprenent, amb gran varietat de registres... un gran descobriment!!!!


17.4.10

Nascuts per llegir: la importància de la lectura entre els més petits

Ens informen a través del Butlletí del Nascuts per Llegir de l'entrevista que se li va fer a la metgessa Eulàlia Torres de Beà en el programa Singulars de TV3 en el que es fa esment de la importància de la conciliació laboral i familiar.

Una entrevista molt interessant i en el que es pot veure una de les activitats que es realitzen en el programa Nascuts per llegir.

15.4.10

"Una biblioteca per a cada escola" - NOU MANIFEST

S'anuncia des de l'IFLA i IASL la publicació d'un manifest en favor de les biblioteques escolars i la seva incorporació a les diferents escoles. Aquesta és una "traducció" d'aquest manifest en el que s'exposen idees molt interessants.


UNA BIBLIOTECA PER A CADA ESCOLA!
Una proclamació
 
"Atès que la informació de visió estratègica com un recurs nacional, d'organització i personal per al segle 21 pot considerar-se com anàloga a considerar el descobriment de la vasta i valuosa embassaments del Mar del Nord com l'estratègica dels recursos nacionals, d'organització i personal del segle 20 i,  
Atès que la lectura, l'escriptura, la comunicació i la comprensió de la informació, en tots els seus àudio i formes de vídeo - - textos, imatges, fotografies, veus, música i altres mitjans - - pot tenir, i són cada vegada més tenir enormes impactes econòmics i socials beneficiosos, sinó assegurar que hi ha una biblioteca a cada escola no és una prioritat en l'agenda política dels països, i  

Atès que tant els polítics electes a nivell nacional i va nomenar als responsables polítics del govern, així com funcionaris de cada escola, es troben sota l'errònia suposició que s'estableixin i facin funcionar un biblioteca a cada escola ha de ser enterament sota l'autoritat i responsabilitat dels governs locals i funcionaris escolars locals en lloc de ser considerada una qüestió de política nacional. 

Per tant, aquesta proclamació ha estat preparat per dos experts internacionals i regionals importants les societats de professionals interessades en el paper de les biblioteques en la societat, i conté un conjunt de claus resultats de la investigació, els principis que practica la professió bibliotecària, i útil directrius de política, que els signants insten els governs, el sector educatiu, els mitjans de comunicació, i altres elements d'una societat, per promoure, aprovar i aplicar de forma adequada en el context dels seus polítiques, programes, projectes i actes públics, com ara conferències i declaracions als mitjans de comunicació. * * * 1. Biblioteques Escolars augmenta els èxits estudiantils. Això no és només un segment de so. Hi ha proves irrefutables per donar suport a la afirmació. Una biblioteca segle 21 l'escola és alguna cosa més que una habitació plena de llibres. Un estat de la biblioteca de l'escola d'art-té una funció crítica en tots els l'escola - - a donar suport, participar i estimular l'aprenentatge i el desenvolupament en aquesta Segona Mil lenni era digital en què vivim, aprendre i treballar, i que molts anomenen el Mundial Societat de la Informació. 2. Beneficis i valors de les biblioteques escolars són universals. Molts estudis s'han realitzat per diverses institucions i organitzacions en totes les regions geogràfiques del món, però l'ús de és cert que amb diferents paraules, diferents punts d'èmfasi i les investigacions realitzades en una mica diferents contextos, però tots ells tenen, en conjunt, va subratllar la universalitat i homogeneïtat dels resultats, conclusions i recomanacions contingudes en el mateix.
3. Desafiaments de l'Era de la Informació. El segle 21 es caracteritza sovint pels experts i respectats pensadors independents advocant per les eficàcies de l'educació permanent, la distància l'educació, i la increïble proliferació de mitjans digitals mòbils i portàtils. Però en el mateix temps, aquests experts i els observadors informats cridar l'atenció sobre el desafiament de fer front amb un tsunami d'informació a Internet que a poc a poc, però inexorablement, ofegant fins i tot el millors esforços dels motors de cerca de Google, i posant l'accent en la necessitat de biblioteques professionals i especialistes de la informació (bibliotecaris) a les escoles per fer front a aquests desafiaments. 

1. Com Biblioteques Escolars ajuda per aprendre. Hi ha una relació interdependent entre informació i les comunicacions alfabetització, d'una banda (la forma d'articular la informació necessitats, cerca d'ella i recuperar de manera eficient, entendre i avaluar la seva autenticitat i fiabilitat, es comuniquen, i després el fan servir per prendre decisions i resoldre problemes) i l'escola biblioteques a l'altra mà. Ells estan íntimament relacionats, i els bibliotecaris escolars de tot el món juguen un paper clau de col.laboració amb els professors i pedagogs que permeti al integració de la informació i l'alfabetització de la comunicació en el currículum escolar. 4. La bretxa digital i que tenen recursos i que no tenen. L'anomenada "bretxa digital", i "el la divisió de les societats i classes socials en els rics i els pobres ", els quals són per ara clixés, estan directament vinculats i arrelats en el fracàs dels governs per prescriure legalment la necessitat d'una biblioteca a cada escola. 5. Associacions i aliances. La informació s'està convertint en el recurs estratègic de la Era de la Informació, i recursos d'informació - - la seva col lecció, la seva organització, la seva catalogació, la indexació, la seva difusió, la seva comunicació, i el més important el seu ús - - des de fa molt temps s'ha considerat que estar en el domini especialitzat dels bibliotecaris, biblioteques bibliotecaris i la biblioteconomia, però per si sola no pot fer la feina. Tampoc els professors l'únic que pot fer la feina. Tampoc pot la pedagogia especialistes només fer la feina. Tots ells tres ha associar-se i formar un "Aliança d'aprenentatge triumvirat" en el context de saber com utilitzar les biblioteques i recursos d'informació com a part integrant del procés d'aprenentatge, inclòs l'ús de socials els mitjans de comunicació en xarxa enfocaments i eines. 6. Opcions de Pressupost és una política antiquada i mal orientat. No és suficient per permetre simplement governs nacionals i locals, directors d'escola i juntes escolars, en nom de la "Flexibilitat pressupostària", per establir les biblioteques escolars "al vostre gust." Aquesta estratègia i que la política, que podria dir que han estat eficaces i adequades donada la situació política, circumstàncies econòmiques i socials del segle 20 i abans, no és més que grollerament insuficients i en la vista dels signants, és una estratègia molt perillosa i la política de els països a seguir ara. En conclusió, el paper d'una bibliotecària de l'escola, que opera a una moderna biblioteca de recursos multimèdia centre, i equipat amb les competències tècniques i professionals adquirides en un bibliotecari acreditat programa d'educació, és absolutament crucial per al progrés econòmic i social de cada país. 

La necessitat d'una biblioteca, que comptarà amb una jornada completa, formació professional, especialista en informàtica educativa (Bibliotecari), en cada escola primària i secundària (no només en el nivell universitari) és una absoluta "Ha" si els països han de sobreviure, prosperar i competir amb èxit en el segle 21, al context de la societat global de la Informació."

12.4.10

Món llibre 2010

Aquest cap de setmana es torna a celebrar el festival Món Llibre.Una edició carregada d'activitats on la poesia, la il·Lustració, el llibre digital i personatges literaris prenen vida durant aquest cap de setmana.

Consulta el programa

11.4.10

Les TIC, les TAC i les biblioteques escolars.

El present de l'ensenyament amb l'incorporació dels PC a les aules planteja, com ja hem comentat altres vegades, un nou escenari o paradigma educatiu i les biblioteques escolar, com agent educatiu actiu, ha de plantejar de quina manera afronta el nou repte.

La biblioteca escolar ha d'adaptar-se a aquesta nova realitat i iniciar un camí de connexió, coordinació i convivència amb la web 2.0.

haurien de formar la comissió per a la integració de les TIC als centres escolars:

"És molt important convenir i clarificar les tasques assignades a cadascun dels implicats en la implantació del Pla però també en la gestió del dia a dia de les tecnologies, que han de quedar recollides documentalment. La governança de les tecnologies en el centre pertoca a l'equip directiu que ha d'assignar i delegar les responsabilitats operatives. La constitució d'una comissió TAC de centre, tal com indiquen les instruccions d'inici de curs, pot ser un òrgan útil en aquest sentit, ja que es recomana que estigui composat per un membre de l'equip directiu, el coordinador/a TIC del centre i els coordinadors/res de cicles o caps de Departaments. També és recomanable la incorporació del/la coordinador/a de la biblioteca escolar a aquesta comissió. Entre les responsabilitats que té assignades explícitament, algunes serien les que quedarien reflectides al Pla TAC de centre quan s'elabori -com ara els aspectes organitzatius, curriculars i d'avaluació- i d'altres són aspectes normatius que també cal tenir presents perquè són responsabilitat, en darrera instància, de la direcció."

Aquesta participació és determinant per al desenvolupament del servei i marcarà la línia de treball de la biblioteca, de quina manera s'adaptarà la biblioteca a aquesta nova realitat, què pot aportar...

A les biblioteques escolars se'ls hi presenta un nou repte (un més) que s'ha d'afrontar de manera decidida per adaptar-se a les necessitats i demandes informatives dels alumnes i professors.

Endevant i força!

6.4.10

Valentina Morea: il·lustradora

Volia presentar-vos a aquesta il·lustradora: Valentina Morea.

Destaca el seu treball per la quantitat i qualitat de les seves obres, les seves formes suau i tons càlids que fa que el seu treball destaqui per la seva tendresa.

Us recomano que consulteu la seva web: Valentina Morea.

4.4.10

Biblioteques i educació: una gran responsabilitat

Tots els que d'una manera o una altra tenim contacte directe amb els infants tenim una gran responsabilitat. Ja sé que no estic fent cap descobriment però moltes vegades les rutines ens fan perdre de vista l'objectiu fonamental de la nostra feina. Com s'acostuma a dir: "Els arbres no ens deixen veure el bosc".

La nostra feina, tant de bibliotecaris com de mestres, comporta una gran responsabilitat (sembla la famosa frase de Starwars, no era la meva intenció) i hem de ser conscients que la nostra feina és la de modelar les generacions que han de dirigir el nostre món...

Us deixo aquest curt en el que es veu clarament com la feina de modelatge i l'acompanyament són eines claus per a l'èxit educatiu.