19.11.11

Biblioteca 2.0 i ALFIN, reflexions

Discussió i reflexions al voltant del concepte de biblioteca 2.0:

El concepte 2.0 és un terme que s'aplica per detectar una evolució a la web. D'unes pàgines estàtiques i unidireccionals hem passat a un escenari completament diferent on la interacció i la multidireccionalitat en la comunicació és la principal característica: tothom pot dir la seva a la web, i el que és més interessant, poden contestar-nos i rebre un feedback molt interessant. Aquest últim aspecte com a biblioteca no el podem deixar escapar: conèixer què volen de nosaltres, com poder millorar... Penso que 2.0 és una etiqueta, res més, que en poc temps es canviarà i així sueccessivament. Si ningú parla de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el mateix passa, o hauria de passar, amb la Biblioteca 2.0, ja que la vessant tecnològica està associada al funcionament de la pròpia biblioteca.

Pel qeu fa a l'ús de les eines penso que són genials, pràctiques, donen resultats espectaculars sense necessitat de tenir coneixements tècnics gaire elevats... però sempre són necessàries? Crec que les TIC s'han d'utilitzar sempre que aportin un valor afegit que no es pot aconseugir de cap altra manera. Les TIC i la web 2.0 són un mitjà i no una finalitat en elles mateixes. Crec que no hem de pensar què farem amb aquella eina sinó per aconseguir l'objectiu X quina eina puc fer servir.

Aquestes eines han d'estar al servei de la biblioteca i el conjunt de la comunitat educativa i no al revés. Han de permetre ampliar el ventall d'oferta informativa i formativa del centre. Un àmbit important és a nivell de formació d'usuaris. En aquest sentit un aspecte que, personalment, és capital és el tema de l'alfabetització informacional (ALFIN) i la seva intergració curricular. Crec que des de la biblioteca, i més els bibliotecaris com especialistes en la matèria, hem d'aconseguir que aquest tema sigui treballat a l'escola. Si fa uns anys l'alfin no era reconegut "oficialment" en l'actualitat hi ha una competència bàsica (Tractament de la informació i competència digital) on s'especifiquen tots els aspectes que un alumne ha de dominar pel que fa a l'ús d'eines TIC i a la recuperació i tractamnet de recursos digitals, informació... penso que en aquest aspecte la biblioteca pot fer molt feina!!! I penso també que s'ha de fer des del curriculum, integrant-la en la programamció de les matèries com a complementària. Volem alumnes que dominin les màquines i no els continguts?


3.11.11

La tecnologia ens està canviant...

Us deixo aquest vídeo que és una mostra de com la societat canvia a ritmes accelerats... això és el futur!?