24.5.12

Tecnologia & lectura

Qui ha dit que la tecnologia i la lectura i els llibres són incompatibles?

Jo crec que són conceptes complementaris i que, utilitzats de la manera adequada, són enormement enriquidors. Podem utiltizar tauletes digitals com a eines de suport i millora del procés lector.

En el vídeo que us presentem a continuació podeu veure com, amb l'ajuda d'ipads, els nens i nenes milloren els seu procés de lectura a partir de la gravació de les lectures que ells mateixos fan i l'audició que en fan posteriorment.

La tecnologia té un paper secundari però bàsic en tot aquest procés. Una bona iniciativa!