18.3.13

Noves Directrius de Biblioteques Escolars

El passat dimecres 6 de març es van presentar les noves directris per a biblioteques escolars. Un publicació que ha de ser un referent per a tots els projectes de biblioteca escolar i que han de servir com a guia per establir un bon projecte.

La novetat d'aquestes directrius és la important presència que se'ls hi dóna a les TIC com a element innovador i element qualitatiu.

Una lectura interessant...13.3.13

Experiència de Biblioteques Escolars!

A les 5es. Jornades de Biblioteques Escolars es van presentar moltes experiències molt interessants. Des del web de les jornades es poden consultar els materials i segurament us poden servir d'inspiració...

Us deixo l'experiència que vaig presentar en aquestes jornades:
10.3.13

Les biblioteques escolars: una realitat

Aquesta setmana s'han celebrat les 5es Jornades de Biblioteques Escolars a les que he pogut assistir i participar-hi. Ha estat una gran experiència i la sensació amb la que tancaria aquesta sessió de treball és la d'esperança.

Esperança perquè s'està fent una molt bona feina als centres, amb persones amb molta empenta i relament passió per la biblioteca, per la fer les coses ben fetes, innovadores, creatives... hi ha treball de molta qualitat i per tant amb un futur esperançador.

Ara bé el que també he pogut veure és la manca de visibilitat que té aquesta feina. Tal i com es va comentar en aquestes jornades és cert que la tasca que es fa a les biblioteques escolars no es veu, o no es veu prou... i aquest és un aspecte que realment s'ha de millorar. Les eines digitals són un canal molt important que hem d'explotar... tot i que també cal el suport explícit, sincer, decidit per un equipament, un espai que és vital a les escolas. De quina manera es pot treballar la competència lingüística, digitals, de tractament de la informació sense un espai on trobar els recursos necessaris? Com pot ser que el currículum de primària, per posar un exmple, es parla de manera explícita de la necessitat de formar els alumnes en l'ús de la biblioteca escolar, el domini de les fonts d'informació... sense un espai on fer-ho? De la mateixa manera que no podem concebre les classes d'educació física sense materials o les de informàtica o TIC sense ordinadors tampoc pot passar això amb la biblioteca!

Un altre dels pensaments és la manca de referents. Tothom treballa però de manera molt aillada. Veig el treball de les biblioteques escolars queda ailla i la col·laboració i contacte entre biblioteques seria molt enriquidor afavorint el treball en xarxa i la millora de la qualitat dels serveis, l'optimització de recursos, intercanvi d'idees i propostes de millora... trobo necessàri un referent que ajudi a posar en contacte les biblioteques escolars, que les orienti, assessori... independentment del tipus de centre o si participa en un programa determinat.

Crec que és imprescindible la creació d'una xarxa de biblioteques escolars que (amb totes les limitacions que tenen les BE) permeti conèixer què es fa, qui ho fa, com ho fan...