29.12.11

Avaluació de la Biblioteca Escolar

Una perla per a l'avaluació dels projectes de Biblioteques Escolars. El document "Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca" és una excel·lent eina per conèixer quin és l'estat de la biblioteca.

L'avaluació és un dels aspectes claus per aconseguir la construcció de projectes coherents i ferms. Per això aquest document permet una anàlisi exhaustiva o bé parcial de determinats aspectes de la biblioteca.

Una eina imprescindible per a qualsevol biblioteca escolar!



6.12.11

QR a la biblioteca escolar

L'aplicació de la tecnologia a la biblioteques escolars és un factor que aporta una riquesa informativa important tot permetent una major difusió de serveis, recursos, activitats...  i per tant millorar el servei.

En aquest cas la proposta seria l'aplicació de codis QR com a eina mitjà de difusió. Els QR són codis que permeten incoporar un conjunt important d'informació en una imatge. Aquesta es llegeix per mitjà d'un telèfon mòbil amb un programari específic que ens desxifra el contingut.


La meva proposta seria aplicar-ho en tots els documents de difusió que la biblioteca generi per afegir enllaços al lloc web, aportar continguts extra... o bé a la pròpia documentació de gestió de la biblioteca com memòries, plans estratègics... que enllacin a continguts específics com productes generats pel centre.
Els QR són una eina de transmissió i difusió d'informació important que la biblioteca escolar ha d'adaptar a les seves característiques i aprofitar per donar a conèixer la seva activitat.


3.12.11

Nou perfil del bibliotecari escolar


La situació de les biblioteques escolars han canviat molt en poc temps. L’aparició de les TIC han revolucionat i transformat la manera en que accedim a  la informació i que ha afectat directament a les biblioteques.

Les biblioteques escolars han de gestionar un fons però, dins el marc de les seves funcions com a equipament educatiu, també han de gestionar i oferir accés a recursos web, és a dir, gestionar la vessant digital de la biblioteca.

En aquest sentit podem dir que la formació de base del bibliotecari escolar, ja complicada de per si amb el tema de la formació pedagògica, didàctica... se li ha de sumar la formació tencològica.
Penso que un bon gestor de biblioteca escolar ha de ser capaç de dominar i gestionar amb eficiència els recursos tecnològics que té al seu abast per poder treure el màxim rendiment i oferir un nou producte a la seva comunitat educativa. No estem parlant de repositoris, reculls de webs... que ja existeixen i de molta qualitat, sinó productes a mida, específics per un públic i que respongui les seves necessitats informatives i formatives.

És per això que conèixer les dinàmiques de funcionament de les eines 2.0, plataformes d'aprenentage, gestió i adminstració de sites... són essencials en el moment que vivim. És necessari que a més de la gestió tècncia i la dinamització, el bibliotecari domini aquestes noves eines per poder gestionar correctament el nou front que apareix en el treball del bibliotecari escolar: la gestió digital.

És important no centrar-se en les eines i en la tecnologia sinó en les metes i objectius que ens hem marcat com a prioritaris. Serà a partir d'aquests objectius que establirem l'estratègia i seleccionarem les eines més adequades per assolir la nostra meta. Primer triarem el camí i després el vehicle que ens transportarà de la mateixa manera que quan volem fer un viatge primer triem la destinació i posteriorment el mitjà de transport. No sempre és necesari utilitzar les TIC!

Aquest nou entorn és una oportunitat per a la biblioteca. La facilitat i multitud de recursos de que es disposa fa que sigui possible crear una infinitat de productes que puguin donar a conèixer la biblioteca, promocionar el seu ús, oferir nous productes informatius i apropar als usuaris a la biblioteca. Tenim una gran oportunitat que no hem de deixar passar.

Cal doncs un bibliotecari que sigui capaç de gestionar un projecte i també que tingui una formació en la vessant didàctica i acadèmica de les TIC que li permeti crear recursos per assolir les seves metes a partir de les diferents eines que la xarxa posa a la seva disposició.

És necessari parlar d'un bibliotecari 2.0? O simplement d'un bibliotecari que treu el màxim rendiment als recursos que té a la seva disposició?


19.11.11

Biblioteca 2.0 i ALFIN, reflexions

Discussió i reflexions al voltant del concepte de biblioteca 2.0:

El concepte 2.0 és un terme que s'aplica per detectar una evolució a la web. D'unes pàgines estàtiques i unidireccionals hem passat a un escenari completament diferent on la interacció i la multidireccionalitat en la comunicació és la principal característica: tothom pot dir la seva a la web, i el que és més interessant, poden contestar-nos i rebre un feedback molt interessant. Aquest últim aspecte com a biblioteca no el podem deixar escapar: conèixer què volen de nosaltres, com poder millorar... Penso que 2.0 és una etiqueta, res més, que en poc temps es canviarà i així sueccessivament. Si ningú parla de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el mateix passa, o hauria de passar, amb la Biblioteca 2.0, ja que la vessant tecnològica està associada al funcionament de la pròpia biblioteca.

Pel qeu fa a l'ús de les eines penso que són genials, pràctiques, donen resultats espectaculars sense necessitat de tenir coneixements tècnics gaire elevats... però sempre són necessàries? Crec que les TIC s'han d'utilitzar sempre que aportin un valor afegit que no es pot aconseugir de cap altra manera. Les TIC i la web 2.0 són un mitjà i no una finalitat en elles mateixes. Crec que no hem de pensar què farem amb aquella eina sinó per aconseguir l'objectiu X quina eina puc fer servir.

Aquestes eines han d'estar al servei de la biblioteca i el conjunt de la comunitat educativa i no al revés. Han de permetre ampliar el ventall d'oferta informativa i formativa del centre. Un àmbit important és a nivell de formació d'usuaris. En aquest sentit un aspecte que, personalment, és capital és el tema de l'alfabetització informacional (ALFIN) i la seva intergració curricular. Crec que des de la biblioteca, i més els bibliotecaris com especialistes en la matèria, hem d'aconseguir que aquest tema sigui treballat a l'escola. Si fa uns anys l'alfin no era reconegut "oficialment" en l'actualitat hi ha una competència bàsica (Tractament de la informació i competència digital) on s'especifiquen tots els aspectes que un alumne ha de dominar pel que fa a l'ús d'eines TIC i a la recuperació i tractamnet de recursos digitals, informació... penso que en aquest aspecte la biblioteca pot fer molt feina!!! I penso també que s'ha de fer des del curriculum, integrant-la en la programamció de les matèries com a complementària. Volem alumnes que dominin les màquines i no els continguts?


3.11.11

La tecnologia ens està canviant...

Us deixo aquest vídeo que és una mostra de com la societat canvia a ritmes accelerats... això és el futur!?


25.9.11

Canvi de perspecitva a les biblioteques escolars. Reptes davant la nova realitat

Les biblioteques escolars són, o haurien de ser, un dels eixos i fonaments de qualsevol projecte d'escola. El suport a la lectura, a l'estudi, el foment de la imaginació i la creativitat són alguns dels rols que aquest equipament desenvolupa en la seva tasca diària.

Ara bé, la realitat social i per tant dels centres educatius ha canviat significativament els darrers anys i l'aparició de les TIC han accelerat aquest canvi. I com no podia ser d'una altra manera també afecta a la biblioteca. 

Crec que la biblioteca ha de viure de la realitat del centre i de la societat i ha d'adaptar-se a aquests canvis i això també inclou la seva pròpia essència. La biblioteca ha d'adoptar i adaptar-se a les noves necessitats informacionals dels alumnes. La biblioteca ja no és aquell "temple de la informació i el coneixement" ja que ara la informació està també disponible a les llars via web. Necessitem un canvi, una renovació profunda i intensa que doni un plus, un extra que faci d'aquest equipament un espai únic i singular. 

Hem de transformar la biblioteca escolar potenciant les dinamitzacions, oferint activitats originals aprofitant els recursos didàctics i pedagògics dels centres, col·laborar amb els docents per adaptar-nos a les necessitats dels alumnes, obrir-nos  i relacionar-nos amb altres centres (biblioteques escolars i públiques), sortir de les activitats clàssiques per crear noves activitats, potser llunyanes al món dels llibres, però més properes a la comunitat educativa (un objectiu que no podem perdre mai de vista).
Necessitem un canvi!!! Fem de les biblioteques escolars un espai de trobada, de treball on potser no imperi el silenci però si l'intercanvi d'idees, el foment de la imaginació... fem el canvi?



15.9.11

La promoció de la biblioteca escolar del Col·legi Sant Andreu

En aquest vídeo es fa la presentació del concepte de biblioTIC, dels serveis i activitats així com dels punts de contacte digitals de la pròpia biblioteca.


6.9.11

La tecnologia avança molt i molt depressa...

Un vídeo divertit en el que queda molt clar quina és la velocitat i ritme d'evolució de la tecnologia i com els nostres infants veuen com a peces de museu aparells que, per aquells que ja tenim uns anyets, han estat l´últim crit.

Una delícia!

5.9.11

Un nou pla d'impuls a la lectura sense les biblioteques escolars

Fa unes setmanes la Generalitat de Catalunya anunciava a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent la creació d'un nou pla d'impuls/promoció de la lectura.

Crec que totes aquestes iniciatives són positives i molt ben rebudes per tots aquells que treballem en aquesta mateixa línia. Ara bé, crec que, un cop més, aquesta iniciativa està coixa.Li manquen iniciatives que incideixen directament en els nens i joves, que vagin a l'escola, i més concretament a la biblioteca escolar.

Com pot ser que la institució que més força pot fer a l'escola per potenciar l'hàbit lector, per apropar els llibres, la lectura als nens i joves, quedi sempre al marge de tot aquest tipus d'iniciativa? Si el model d'ampliació i expansió de les biblioteques públiques compta amb una àmplia acceptació per part de la ciutadania i ha rebut una molt bona qualificació per què no s'extrapola i aplica a les escoles? Existeixen exemples de biblioteques escolars que funcionen, són actives, participen de la vida del centre... i estan donant bons resultats... per què no es treballa en aquesta línia?

Ja fa uns quants anys que veig, amb impotència, com es creen plans, campanyes... sense saber el grau d'èxit d'aquests processos... sense una anàlisi posterior ni avaluació... El que sí que són públics i de coneixement general els resultats de les proves PISA, de les comparatives estatals de les competències i els rànquings de comunitats en els que els resultats podrien ser millorables. I tot i així l'administració encara es resisteix i resta immòbil, plegada de braços, sense veure l'oportunitat que té al davant.

La biblioteca escolar pot ser un amplificador brutal d'iniciatives d'aquest tipus! Un espai acadèmic, de lleure, de foment de la imaginació i la creativitat... per què estem esperant?


3.9.11

Natalia Colombo: il·lustradora.

Un nou descobriment del món de la LIJ!!!

Aquesta il·lustradora argentina mostra el seu peculiar estil viu, fresc, colorit... que transmet energia i bones vibracions.

Podeu seguir la seva producció i descobrir moltes coses més des del seu blog: http://nataliacolombo.blogspot.com/









9.8.11

10 d'agost: Dia de la #biblioteca Twitter

Una iniciativa divertida i necessària. Volem donar a conèixer la biblioteca... fem-ho bé!!!

A través de Julián Marquina llegeixo:

"El día 10 de agosto va camino de convertirse en una fecha a señalar en nuestros calendarios bibliotecarios, ya no solo como profesionales del sector… sino también como usuarios de las bibliotecas. El 10 de agosto es el día de la #biblioteca en Twitter. En este 2011 llegamos a la tercera edición de este “experimento social” que empezó de manos de Natalia Arroyo con el post que realizó en Biblioblog¿Cuántos tweets hacen falta para convertirse en “trending topic”?.
3ª edición de #biblioteca
El objetivo principal es posicionar a las bibliotecas (en particular al hashtag #biblioteca) como Trending Topic mundial y darles la visibilidad (y el momento de gloria) que se merecen estas instituciones y que en este último año no están pasando por sus mejores momentos debido a recortes presupuestarios varios que están haciendo que las bibliotecas se queden sin libros, sin el personal suficiente o que incluso lleguen a cerrar sus puertas.
El mecanismo es bastante sencillo. Lo único que hace falta es tener una cuenta de Twitter(sin que estén protegidos los tuits para que así puedan contabilizar vuestras aportaciones para el resultado final de convertir #biblioteca en Trending Topic) y escribir vuestros tuits con el hashtag #biblioteca…"
Fem-ho!!!!

6.8.11

"Yo no necesito coche oficial" Gloria Pérez-Salmeron

En aquesta interessant entrevista a la contraportada de El País s'entrevista a la badalonina Gloria Pérez-Salmerón actual directora de la Biblioteca Nacional de España.

En ella apunta unes interessants reflexions pel que fa a la necessitat d'apropar la biblioteca a la realitat social en que vivim i apostar de manera decidida per la innovació i les tecnologies, és a dir, apropar la biblioteca a la nova realitat social. Algunes de les seves reflexions:

"La Biblioteca debe ser un laboratorio de innovación en cuanto a información y comunicación".
"quiero que se pueda acceder a ella desde cualquier artilugio que uno lleve en el bolsillo"


31.7.11

Qui ha dit que les biblioteques són avorrides?

Un exemple de que el món de les biblioteques és divertit, diferent, creatiu, innovador!!!!! Necessitem més iniciatives d'aquest tipus!!!!

Enhorabona a les biblioteques de Gavà!

29.7.11

Neil Stevens: a Cryonfire

Un gran descobriment!!!

La web de Neil Stevens. Un il·lustrador amb un estil molt personal, postiu, colorista en el que les formes geomètriques són la base de la seva composició.

Són imatges originals, surrealistes que ens transporten a llocs fantàstics o transformen els espais més naturals en entorn meravellosos.
Genila la sèrie d'il·lustracions referents al Tour de França.
No us ho perdeu!!!




28.7.11

De tornada..

Després d'unes setmanes de feina intensa tornem a connectar-nos al blog i a la realitat literària per continuar fent aportacions i comentaris sobre allò que m'interessa: llibres, literatura infantil, il·lustració, ensenyament, biblioteques escolars, TIC...

Comencem!!!


25.5.11

Su Blackwell: experiències amb paper

L'artista britànica Su Blackwell ens mostra les seves obres realitzades a partir de lectures però d'una manera diferents. La lectura d'un llibre és un art però també ho és el que fa la Su amb les seves pàgines.

Una nova mostra d'art excepcional apta per a tots els gustos, formes i tamanys!

22.5.11

Violeta Monreal

Després d'una temporada poc activa, per no dir inactiva, tornem a navegar i a fer-vos propostes relacionades amb el que més ens agrada: la literatura, la il·lustració, els llibres, les biblioteques, la tecnologia...

Avui voldria fer esment a l'obra d'una excel·lent il·lustradora: la Violeta Monreal.

El passat dissabte vaig tenir la sort d'assistir a un taller impartit per ella en el marc d'unes jornades sobre LIJ organitzada per l'editorial Macmillan.

Va ser una sessió intensa, vibrant en la que la Violeta ens va ensenyar el seu mètode de treball i la manera en que entén la il·lustració i de quina manera se la transmet als nens.

Moltes vegades pensem que és necessari tenir un talent especial per dibuixar, dissenyar, inventar i imaginar però també és cert que potser l'ingredient essencial és la imaginació, veure la realitat que ens envolta d'una manera diferent. I així és com la Violeta ens ho va mostrar, com una calavera pirata pot ser també un tap d'una ampolla de cava on dibuixar uns triangles i rectangles que es transformin per art de màgia en uns ulls i unes dents terribles... tot depèn del punt de vista, de la perspectiva.



Una obra molt interessant, diferent, basada en la tècnica del collage i amb uns materials senzills: paper i les mans, les millors tisores que algú pot desitjar.
I vaig tenir la sort d'emportar-me com a regal un meravellós treball signat per ella. Ho sé, sóc molt afortunat ;-)

15.4.11

Somiari: II jornades d'àlbum il·lustrat

Atenció: Jornades d'àlbum il·lustrat!!!! Torna a ser aquí Somiari

Una segona edició interessantíssima al voltant de la il·lustració, els llibres, noves propostes... i molt més! Des del 4 de maig i fins el dia 6 de 10 a 13 hores podreu gaudir d'una bona estona parlant de llibres i il·lustració.

Consulta el programa.

Adolfo Serra: il·lustrador

Un nou descobriment. A partir de nova versió de Caperucita Roja de l'editorial Narval he descoberta a l'Adolfo Serra.

Una il·lustració fresca i diferent... estigueu molt atents!!!

11.4.11

Shaun Tan: Libros para quien?

Volia recomanar-vos la lectura d'un article de l'il·lustrador Shaun Tan que ha fet al voltant dels àlbums il·lustrat i la seva reflexió d'aquí s'adrecen aquestes obres. L'article es titula: Álbumes ilustrados: ¿para quién son?.

Un article que podem llegir en castellà gràcies a la traducció d'Sfer

 
Moltes gràcies!!!

6.4.11

Mon Llibre 2011

El proper cap de setmana, 9 i 10 d'abril, es celebra un any més al CCCB el festival Món Llibre. Una trobada de dos dies plena d'activitats, exposicions, contes, hores del conte, tallers... un espai on disfrutar de la literatura infantil i juvenil, de la il·lustració, de les narracions, dels contes...



No us ho perdeu!!!!

20.3.11

L'efecte del terratrèmol a les biblioteques de Japó

Evidentment el terratrèmol també ha afectat a les biblioteques del país i de quina manera! :-(

Des de la web Togetter, tot i que està en japonès, podeu veure algunes imatges de l'estat de les biblioteques del país després de la catàstrofe.

Ànims!


19.3.11

Informe de biblioteques escolars al Regne Unit

Des de la Fundación Germán Sánchez Ruiperéz enllacen una interessant informa de quin és el funcionament i quina percepeció tenen els usuaris del Regne Unit de les biblioteques escolars.

Una informació molt interessant per conèixer quines són les accions que es porten a terme des d'aquests equipaments i quina opinió tenen els seus usuaris.

Potser el més interessant d'aquest informa és coneixer perquè utilitzen la biblioteca escolar els alumnes i perquè hi ha alguns que no l'utilitzen.

Llegir l'informe.

8.3.11

Sis aspectes claus per promocionar la lectura

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez a través del seu Lectura Lab ens ofereix un vídeo molt interessant sobre quins són els aspectes fonamentals i a tenir en compte per tal que els més petits assumeixin l'hàbit lector i dóna uns consells, via il·lustració d'Arnal Ballester, importants.



5.3.11

Il·lustració: Maria Sales

Tornem amb els il·lustradors. En aquesta ocasió per presentar-vos, tot i que suposo que molts ja la coneixereu, a la Maria Sales (àlies lamarietta).

Un excel·lent treball amb un toc personal que la personalitza, individualitza i caractertiza... descobriu-la!
 


28.2.11

Monogràfic de Biblioteques escolars

Amb el títol de "Más bibliotecas que ayer y menos que mañana" trobem un interesant recull d'articles relacionats amb la biblioteca escolar, el seu rol, experiències... un bon recurs per conèixer l'estat en que es troben i les actuacions que s'estan portant a terme.

10.2.11

FLIC: Festival de Literatura Infantil de Catalunya

Des de l'1 de desembre i fins el proper 13 de març gaudirem de les propostes que el Festival de Literatura Infantil de Catalunya ens proposa.



El proper dissabte 19 de febrer podrem conversar i participar en el tallers que Katsumi Komagata oferirà en el marc d'aquesta activitat.

Però això no acaba aquí... hi ha moltes més activitats: consulteu i descarregueu el programa!

24.1.11

Editorial Cocobooks

Una editorial diferent amb unes propostes molt atractives i que s'especialitzen en l'àmbit de les manualitats i la plàstica però amb un punt de vista molt particular.


Creen uns materials artístics que treballen la creativitat dels nens/es oferint unes noves propostes de treball plàstic que no es limita a la còpia i la imitació. És l'infant el que ha de desenvolupar el seu treball des de la seva imaginació i creativitat.

Podeu conèixer les novetats que van apareixent, les activitats a través del seu blog o del Facebook.