8.8.12

Monogràfic ALFIN

L'alfabetització informacional (ALFIN) és un concepte molt important que juntament amb l'extensió de l'ús de les TIC als centres educatius està prenent un paper molt rellevant (el que sempre hauria d'haver pres) en les accions educatives. Si a aquest asepecte afegim la vertebració del currículum a partir del treball en competències... trobem un escenari educatiu amb una perspectiva molt interessant per a les biblioteques escolars.

La biblioteca escolar ha de jugar un aspecte trascendental en el desenvolupament i treball de la competència digital i de tractament de la informació, ALFIN en definitiva. Des de la biblioteca es poden plantejar activitats i fins i tot matèries en les que es treballin conceptes relacionats amb el desenvolupament d'aquesta competència.Algun exemple és aquest: "Coneixem la Plaça Pompeu Fabra" en el que a partir de l'estudi d'una plaça propera a l'escola es vertebra tot un projecte en el que els alumnes, desenvolupant estratègies de recerca i tractament de la informació, han de crear materials explicant qui era Pompeu Fabra, flora del parc... generant coneixement!!!

La Revista Española de Documentación Científica presenta un monogràfic sobre ALFIN amb articles de personalitats molt reconegudes en aquest àmbit i amb un tractament divers i molt interessant. Lectura recomanda!


5.8.12

Triar lectures a secundària

En aquest decàleg es proposen i ofereixen consells i criteris per poder fer una tria adequada... una tasca difícil i sempre complicada.

La proposta de la Gemma Lluch fa incidència en alguns aspectes rellevants per poder fer una selecció adequada.2.8.12

La biblioteca escolar

Al Blog de Mestres de Catalunya Ràdio dediquen un programa especial a la biblioteca escolar. 

En aquest programa es parla de quina ha de ser la funció de la biblioteca de l'escola i quina és la seva funció a partir d'una experiència concreta, la de l'escola Orlandai de Barcelona.