29.12.11

Avaluació de la Biblioteca Escolar

Una perla per a l'avaluació dels projectes de Biblioteques Escolars. El document "Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca" és una excel·lent eina per conèixer quin és l'estat de la biblioteca.

L'avaluació és un dels aspectes claus per aconseguir la construcció de projectes coherents i ferms. Per això aquest document permet una anàlisi exhaustiva o bé parcial de determinats aspectes de la biblioteca.

Una eina imprescindible per a qualsevol biblioteca escolar!6.12.11

QR a la biblioteca escolar

L'aplicació de la tecnologia a la biblioteques escolars és un factor que aporta una riquesa informativa important tot permetent una major difusió de serveis, recursos, activitats...  i per tant millorar el servei.

En aquest cas la proposta seria l'aplicació de codis QR com a eina mitjà de difusió. Els QR són codis que permeten incoporar un conjunt important d'informació en una imatge. Aquesta es llegeix per mitjà d'un telèfon mòbil amb un programari específic que ens desxifra el contingut.


La meva proposta seria aplicar-ho en tots els documents de difusió que la biblioteca generi per afegir enllaços al lloc web, aportar continguts extra... o bé a la pròpia documentació de gestió de la biblioteca com memòries, plans estratègics... que enllacin a continguts específics com productes generats pel centre.
Els QR són una eina de transmissió i difusió d'informació important que la biblioteca escolar ha d'adaptar a les seves característiques i aprofitar per donar a conèixer la seva activitat.


3.12.11

Nou perfil del bibliotecari escolar


La situació de les biblioteques escolars han canviat molt en poc temps. L’aparició de les TIC han revolucionat i transformat la manera en que accedim a  la informació i que ha afectat directament a les biblioteques.

Les biblioteques escolars han de gestionar un fons però, dins el marc de les seves funcions com a equipament educatiu, també han de gestionar i oferir accés a recursos web, és a dir, gestionar la vessant digital de la biblioteca.

En aquest sentit podem dir que la formació de base del bibliotecari escolar, ja complicada de per si amb el tema de la formació pedagògica, didàctica... se li ha de sumar la formació tencològica.
Penso que un bon gestor de biblioteca escolar ha de ser capaç de dominar i gestionar amb eficiència els recursos tecnològics que té al seu abast per poder treure el màxim rendiment i oferir un nou producte a la seva comunitat educativa. No estem parlant de repositoris, reculls de webs... que ja existeixen i de molta qualitat, sinó productes a mida, específics per un públic i que respongui les seves necessitats informatives i formatives.

És per això que conèixer les dinàmiques de funcionament de les eines 2.0, plataformes d'aprenentage, gestió i adminstració de sites... són essencials en el moment que vivim. És necessari que a més de la gestió tècncia i la dinamització, el bibliotecari domini aquestes noves eines per poder gestionar correctament el nou front que apareix en el treball del bibliotecari escolar: la gestió digital.

És important no centrar-se en les eines i en la tecnologia sinó en les metes i objectius que ens hem marcat com a prioritaris. Serà a partir d'aquests objectius que establirem l'estratègia i seleccionarem les eines més adequades per assolir la nostra meta. Primer triarem el camí i després el vehicle que ens transportarà de la mateixa manera que quan volem fer un viatge primer triem la destinació i posteriorment el mitjà de transport. No sempre és necesari utilitzar les TIC!

Aquest nou entorn és una oportunitat per a la biblioteca. La facilitat i multitud de recursos de que es disposa fa que sigui possible crear una infinitat de productes que puguin donar a conèixer la biblioteca, promocionar el seu ús, oferir nous productes informatius i apropar als usuaris a la biblioteca. Tenim una gran oportunitat que no hem de deixar passar.

Cal doncs un bibliotecari que sigui capaç de gestionar un projecte i també que tingui una formació en la vessant didàctica i acadèmica de les TIC que li permeti crear recursos per assolir les seves metes a partir de les diferents eines que la xarxa posa a la seva disposició.

És necessari parlar d'un bibliotecari 2.0? O simplement d'un bibliotecari que treu el màxim rendiment als recursos que té a la seva disposició?